ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене  

Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене 0
код: 2897
Този артикул вече не се предлага
Майндфулнес- защо, как, къде е приложим подходът?
Защото- бихме могли да го прилагаме за обучение, терапия и подобряване на когнитивните умения.
Как-като работим с източника на проблема, вместо със симптомите.
Къде-в клас, у дома, навсякъде!
АКО вашите ученици:
1.    Имат проблеми с четенето.
2.    Разместват букви и пропускат думи (дислексия).
3.    Не могат да се концентрират и да се задържат на едно място.
4.    Имат проблеми със слуховата преработка.
5.    Имат проблеми с аутистичния спектър.
6.    Имат обучителни трудности.
АКО Вие – сте учител:
1.    Искате да помогнете на учениците си.
2.    Търсите най-подходящия подход за своите ученици.
3.    Искате да развиете индивидуалния потенциал на всеки от учениците си.
4.    Искате да овладеете осъзнато наблюдение.
Как може да сме полезни?- запознаване с упражнения за подобряване на специфични когнитивни умения, умения за четене или учене.
Как протича курсът?- обучението се извършва дитанционно, в удобно за Вас време и място при следните условия:
1.    Вие имате желание.
2.    Разполагате с компютър или таблет.
3.    Стабилна Интернет връзка.
Как изглежда курсът?- курсът се провежда дистанционно с времетраене 4 астрономически часа. Получавате 1 кредит.
Демонстрира образователни, интригуващи упражнения, които децата харесват, форма за адаптивно учене.
Дата на провеждане: 08.10.2022 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.