ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене  

Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене 0
код: 3349
Описание: Обучителният курс „Майндфулнес-път към осъзнато учене ” запознава учителите с теоретични и практически дейности за приложенията на метода „Майндфулнес“. Целта е повишаване на знанията и уменията им да организират учебната среда и обучителния процес с готовност за подобряване на когнитивните умения на учениците. Основният метод се фокусира върху холистичния възглед за човека и единството между тяло, ум и душа.
Предназначение: За учители от начална училищна степен (или от всички видове и степени учебни заведения)
Дата на провеждане: 13.04.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС