Педагогика на обучението по технологии и предприемачество  

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество 0
код: 5464
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Технологии и предприемачество". Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Технологии и предприемачество".

Едногодишна специализация
Начало: 13.11.2021 г. от 10.00 ч.    
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група    
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 375 лв. в рамките на една година     
  Основни дисциплини:
  • Характеристика на учебно-възпитателната система на учебния предмет “Технологии и предприемачество”
  • Техническа и приложна механика. Основи на материалознанието
  • Основи на електротехниката и електрониката
  • Технически измервания
  • Агро* и зоотехнологии
  • Компютърни технологии и комуникации
  • Основи на екологията и опазване на околната средна
  • Техническо проектиране и конструиране
  • Формирането на икономическа култура в технологичното обучение
  • Методика на предприемаческото обучение
  • Методика на технологичното обучение
  • STEM обучение – същност, методи, технологии и инструменти
  • Разработване на програми за ФУЧ и ЗИ

    Курсов ръководител: гл. ас. д-р М. Кожухаров