Педагогически и технологични аспекти на STEАM - образованието в училище  

Педагогически и технологични аспекти на STEАM - образованието в училище 1
код: 5486
В рамките на специализацията се осигурява подготовка на учителите за същността на STEАM - базираното обучение и се предлагат идеи за структуриране на уроци, включващи STEАM - принципите на обучение и материали, които могат да се използват с тях.
Запознаване с платформи, технологии и продукти, които могат да намерят приложение за деца от различни възрастови групи и в различни образователни институции и форми на обучение.
Специализацията е подходяща за учители по всички предмети, включително предучилищни и начални педагози.

Едногодишна професионално – педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално – педагогическа специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

  Основни дисциплини:
  • Същност на STEAM * базираното обучение
  • Методически аспекти за реализация на STEAM * базираното обучение
  • Технологии за реализация на STEАM * базираното обучение
  • STEAM в Начална степен
  • STEAM в Природните науки (5. * 12. клас)
  • STEAM в Хуманитарните науки (5. * 12. клас)
  • STEAM в Математика и ИИТ (5. * 12. клас)
  • STEAM в Технологии и предприемачество
  • STEAM в Инженерни дисциплини * електроника, електротехника, машинознание
  • Медийна грамотност
  • 3D моделиране и 3D печат
  • Компютърно моделиране и програмиране