ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Педагогически и технологични аспекти на STEАM образованието  

Педагогически и технологични аспекти на STEАM образованието 0
код: 5530
В рамките на специализацията се осигурява подготовка на учителите за същността на STEАM - базираното обучение и се предлагат идеи за структуриране на уроци, включващи STEАM - принципите на обучение и материали, които могат да се използват с тях.
Запознаване с платформи, технологии и продукти, които могат да намерят приложение за деца от различни възрастови групи и в различни образователни институции и форми на обучение.
Специализацията е подходяща за учители по всички предмети, включително предучилищни,начални педагози и учители в детската градина.

Едногодишна професионално – педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално – педагогическа специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

   Основни дисциплини:
       
  • Дипломно проектиране
  • Същност на STEAM * базираното обучение
  • Методически аспекти за реализация на STEAM * базираното обучение
  • Технологии за реализация на STEАM * базираното обучение
  • STEAM в Начална степен
  • STEAM в Природните науки (5. * 12. клас)
  • STEAM в Хуманитарните науки (5. * 12. клас)
  • STEAM в Математика и ИИТ (5. * 12. клас)
  • STEAM в Технологии и предприемачество
  • Компютърно моделиране и програмиране
  • 3D моделиране и 3D печат
  • STEAM в професионалното образование
  • Позитивно възпитание в класната стая
  • STEAM в детската градина