ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Педагогически и технологични аспекти на STEАM образованието  

Педагогически и технологични аспекти на STEАM образованието 0
код: 5530
В рамките на специализацията се осигурява подготовка на учителите за същността на STEАM - базираното обучение и се предлагат идеи за структуриране на уроци, включващи STEАM - принципите на обучение и материали, които могат да се използват с тях.
Запознаване с платформи, технологии и продукти, които могат да намерят приложение за деца от различни възрастови групи и в различни образователни институции и форми на обучение.
Специализацията е подходяща за учители по всички предмети, включително предучилищни,начални педагози и учители в детската градина.

Едногодишна професионално – педагогическа специализация
Начало: 24.03.2024 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално – педагогическа специализация
  Начало: 24.03.2024 от 09.00 ч.
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

   Основни дисциплини:
       
  • Дипломно проектиране
  • Същност на STEAM * базираното обучение
  • Методически аспекти за реализация на STEAM * базираното обучение
  • Технологии за реализация на STEАM * базираното обучение
  • STEAM в Начална степен
  • STEAM в Природните науки (5. * 12. клас)
  • STEAM в Хуманитарните науки (5. * 12. клас)
  • STEAM в Математика и ИИТ (5. * 12. клас)
  • STEAM в Технологии и предприемачество
  • Компютърно моделиране и програмиране
  • 3D моделиране и 3D печат
  • STEAM в професионалното образование
  • Позитивно възпитание в класната стая
  • STEAM в детската градина