Педагогическа правоспособност  

Педагогическа правоспособност 0
код: 55 40
Следдипломната квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност е предназначена на специалисти с висше образование без педагогическа подготовка.Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 вноски по 400 лв. в рамките на 1 година.
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Следдипломната квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност е предназначена на специалисти с висше образование без педагогическа подготовка.Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

  Едногодишна специализация
  Начало:При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 вноски по 400 лв. в рамките на 1 година.
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Психология (обща, възрастова и педагогическа)
  • Приобщаващо образование
  • Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
  • Специфика и технология на гражданското образование
  • Комуникативни умения в образователна среда
  • STEAM в образованието
  • Мениджмънт на ученическия клас
  • Технология за разработване на портфолио
  • Хоспитиране
  • Компетентностен подход и иновации в образованието.
  • Педагогика * Теория на възпитанието и дидактика
  • Методика на обучението по икономическите дисциплини
  • Методика на обучението по химия и опазване на околната среда
  • Методика на обучението по информатика и информационни технологии
  • Методика на обучението по техническите дисциплини
  • Методика на обучението по биология и здравно образование
  • Методика на обучението по музика
  • Методика на обучението по ветеринарна медицина, агрономство и зооинжинерство
  • Методика на обучението по ЧЕО
  • Методика на обучението по физика и астрономия
  • Методика на обучението пo география и икономика
  • Методика на обучението по български език и литература
  • Методика на обучението пo професионална подготовка
  • Методика на обучението пo физическо възпитание и спорт
  • Методика на обучението по изобразително изкуство
  • Методика на обучението по философия
  • Методика на обучението по математика и информатика и информационни технологии
  • Методика на обучението пo гражданско образование