Педагогическа диагностика - елемент от емпиричните педагогически изследвания 2023  

Педагогическа диагностика - елемент от емпиричните педагогически изследвания 2023 0
код: 3165
Начало: 19.02.2023 г.
Форма: Дистанционнa
Кредити: 2 броя
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения,които ще участват в процедури за придобиване на първа професионално-квалификационна степен през 2023 г.
Курсистите се запознават с изискванията за подготовка и придобиване на II ПКС. Обсъждат се структурата и изискванията на диагностичната процедура, която трябва да направят.
Цена
320,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС