Педагогическа диагностика-елемент от емпиричните педагогически изследвания  

Педагогическа диагностика-елемент от емпиричните педагогически изследвания 0
код: 3036
Този продукт вече не се предлага
Начало: 06 ноември 2022 г.
Форма: Дистанционнa
Кредити: 2 броя
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.
Курсистите се запознават с изискванията за подготовка и придобиване на II ПКС. Обсъждат се структурата и изискванията на диагностичната процедура, която трябва да направят.