Организация на образователния процес в новите реалности  

Организация на образователния процес в новите реалности 0
код: 5475
Специализацията е подходяща за учители в среден и горен курс, начални учители и др., които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.
Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма:     Дистанционно синхронно обучение
Цена
750,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма:     Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 250 лв. в рамките на една календарна година.
  Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
  Основни дисциплини:
  • Образователен мениджмънт и мениджмънт на ученическия клас. Училищна документация
  • Психология на личността и развитието в детска и училищна възраст. Адлерианска психология
  • ИКТ в образованието
  • Приобщаващо образоване – СОП, СОТ и мултикултурна образователна среда
  • Ценности и гражданско образование
  • Дипломно проектиране