Организация на образователния процес в новите реалности  

Организация на образователния процес в новите реалности 0
код: 5537
Специализацията е подходяща за учители в среден и горен курс, начални учители и др., които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.
Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 21.04.2024 ч. от 09.00. ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 250 лв. в рамките на една календарна година.
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Цена
750,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: 21.04.2024 ч. от 09.00. ч.
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 250 лв. в рамките на една календарна година.
  Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

  Основни дисциплини:
  • Ценности и гражданско образование
  • Дипломно проектиране..
  • Психология на личността и развитието в детска и училищна възраст
  • ИКТ в образованието
  • Невропедагогически аспекти в училищна средa
  • Образователен мениджмънт и мениджмънт на ученическия клас