Организация и управление на образованието  

Организация и управление на образованието 0
код: 5455
Начало: Ще стартира при сформиране на група
Форма:    Дистанционно синхронно

Специализацията е подходяща за директори, зам.-директори и учители, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен и да обогатят своите знания и умения за управление на образователни институции.
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: Ще стартира при сформиране на група
  Форма:     Дистанционно синхронно
  Начин на плащане:Таксата се внася на 3 равни вноски по 375 лв. в рамките на 1 година.
      
  Основни дисциплини:
  • Емоционална интелигентност и управление на стреса
  • Приобщаващо образование
  • Коучинг подход в училищна среда
  • Образователен мениджмънт. Мениджмънт на класа
  • Организационно поведение
  • PR и ефективни връзки с медиите
  • Междуличностно общуване и делови етикет
  • Предприемачество и проектна дейност в образователната институция
  • ИКТ в образованието.
  • Адаптация на учителите в професията
  • Ценности и гражданско образование в образователната институция