Организация и управление на образованието  

Организация и управление на образованието 0
код: 5536
Специализацията е подходяща за директори, зам. директори и учители, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен и да обогатят своите знания и умения за управление на образователната институция.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно oбучение
Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв., в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Специализацията е подходяща за директори, зам. директори и учители, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен и да обогатят своите знания и умения за управление на образователната институция.
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно oбучение
  Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв., в рамките на една година.
  Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
  Основни дисциплини:
  • Образователен мениджмънт. Мениджмънт на класа
  • Коучинг подход в образованието
  • PR и ефективни връзки с медиите
  • Дипломно проектиране
  • Приобщаващо образование
  • Емоционална интелигентност и управление на стреса
  • ИКТ в образованието.
  • Адаптация на учителите в професията
  • Ценности и гражданско образование в образователната институция
  • Комуникация и себеизразяване през призмата на невронауките
  • Медийна грамотност и критично мислене
  • Предприемачество и проектна дейност в образователната институция