ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Невропедагогика  

Невропедагогика 0
код: 5538
Единственото по рода си обучение в България, което акцентира върху фундаменталната роля на невропедагогиката и нейното позициониране в образованието.
Участниците ще осмислят необходимостта от нов прочит на понятията "учене" и "преподаване" от позицията на невронауките и прилагане на адекватни дидактически принципи.
Цели на специализацията:
преодоляване на трудностите в съвременното образование, визирайки проблеми като неразбиране на материала, невъзможност за прилагане на получените знания, нежелание за учене или преподаване, демотивация, минимален капацитет на усвояване желаните знания и умения, ценностна депривация.
Специализацията е предназначена за преподаватели по всички учебни дисциплини, директори на училища, ресурсни учители, специални педагози, учители в ЦСОП, имащи готовност за прилагане на нови подходи при работа с детето от позицията на невронауките.
Продължителност на курса: Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв., в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионално - педагогическа специализация
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Продължителност на курса: Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв., в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионално - педагогическа специализация
  Основни дисциплини:
  • Дипломно проектиране
  • Теоретични основи на невропедагогиката. Мозък и психика
  • Когнитивната невронаука като основа на съвременното образование. Как мозъкът се обучава
  • Формиране на речевата дейност на детето
  • Формиране на математическите представи у децата
  • Невропедагогика за началното училище
  • Невропедагогика и съвременните тенденции в образователната система
  • Невропедагогика в специалното образование
  • Въведение в невронауките
  • Невропедагогика за средното училище