Множество интелигентности - ключ към успешно образование  

Множество интелигентности - ключ към успешно образование 0
код: 3129
Описание: Обучението е базирано на принципите на теорията за Множество интелигентности (Хауърд Гарднър) и практическото им приложение в образованието – от детската градина до висшите училища.
Целта е да се предостави на участниците рамка и инструменти, които да им позволят да откликват по-добре на потребностите на различните типове обучаеми във всяка класна стая/група.
Обучението дава възможност на участниците да бъдат част от позитивна среда на равенство, съпричастност, подтиква към етичност и окуражаване при работа и взаимодействие с ученици, родители, колеги и реализирането на по-успешно образование.
Обучението се състои от пет срещи и задачи за приложение по време на седмиците между срещите. Всяка от тях е структурирана и ориентирана към групова работа; събиране, обсъждане и обработване на знания, мнения, опит и практическо приложение на представената информация за множеството интелигентности.
Обучението е на английски език с осигурен превод
Дати на провеждане: 28.01. - 25.02.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 85.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Полето "ваучер" при регистрация не е задължително за попълване. При липса на "ваучер", попълнете "не".
Цена
85,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС