Междутекстовият подход в обучението по литература /11-12 клас/  

Междутекстовият подход в обучението по литература /11-12 клас/ 0
код: 2770
Предназначение: За учители по български език и литература във втора гимназиална степен
Описание: Курсът е предназначен за учители по български език и литература във втора гимназиална степен. Разглеждат се учебните програми по литература и възможността за осъществяване на междутекстови взаимодействия между изучаваните автори и произведения с оглед на формиране на компетентности като знания, умения и отношения в обучението по литература.
Начало:22-01-2022    
Край:22-01-2022    
Форма:Дистанционнa    
Кредити:1 брой
Цена :70.00 лв.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
    Междутекстовият подход в обучението по литература /11-12 клас/    
     Начало: 22-01-2022    
     Край:     23-01-2022    
     Форма:     Дистанционнa    
     Кредити: 1