Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)  

Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС) 0
код: 2747
Този продукт вече не се предлага
Начало: 23.10.2021
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Квалификационни кредити: 2
Предназначение: За учителите, които ще участват в процедури за придобиване на втора професионално-квалификационна степен през 2022 г.
Курсистите се запознават с изискванията за подготовка, организация и провеждане на дейностите, свързани с диагностична процедура, необходима за придобиване на ІІ ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки. Предлагат се и основните изисквания за оформяне на документите и публикациите, отнасящи се към провежданите изследвания.