ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Култивиране на толерантност в образователна среда  

Култивиране на толерантност в образователна среда 0
код: 3352
Описание: Курсът насочва внимание към изграждането на сигурна, безопасна и приобщаваща образователна обстановка. Програмата обхваща стратегии за стимулиране на взаимоуважение и приемане и ефективна комуникация. Курсът цели развитие на практически умения за култивиране на толерантността, насърчавайки участниците да станат активни агенти на позитивни промени в образованието.
Предназначение: За директори, учители от всички степени на училищното образование, педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители
Дата на провеждане: 09.03.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС