ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

Компютърна анимация - първи стъпки  

Компютърна анимация - първи стъпки 0
код: 2876
Този продукт вече не се предлага
Предназначение: за учители от всички степени на училищното образование
Описание: В курса се разглеждат основните видове анимацията и нейното приложение в обучението. Прави се преглед на най-често използваните програми за създаване на анимации. Практическата част на курса се базира върху създаването на 2D анимации с безплатен софтуер (по-специално работата на принципа кадър по кадър), която намира широко приложение в учебните часове и в дейности, свързани със STEAM - базираното обучение, ИКТ и други учебни предмети.
Начало:23-10-2022    
Край:23-10-2022    
Форма:Дистанционна
Кредити:1 брой
Цена:70 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.