ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Изкуственият интелект (AI) в образованието  

Изкуственият интелект (AI) в образованието 0
код: 3271
Описание: Курсът има за цел да предостави на учителите основно разбиране за изкуствения интелект (AI) и неговите възможности и предизвикателства за приложението му в образованието. В отделните модули ще бъдат разгледани ресурси, инструменти и технологии, които могат безопасно да бъдат внедрени в ежедневната преподавателска практика, като подобрят преподаването и ученето. Ще разгледаме етичните последици от използването на AI в класната стая. Ще бъдат представени варианти за интегриране на AI ресурси във преподаването, за подобряване на учебния опит на учениците и за успешната им подготовка за живот и кариера в свят, в който изкуственият интелект придобива ключова роля.
Предназначение: За всички степени в училищата.
Дата на провеждане: 03.12.2023 г.
Форма: присъствена - ДИПКУ ул."Армейска" 9, 09.00 ч.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС