Изготвяне на тестове според изискванията за провеждане на ДЗИ в професионалното образование  

Изготвяне на тестове според изискванията за провеждане на ДЗИ в професионалното образование 0
код: 2853
Предназначение: За педагогически специалисти, преподаващи по теория на професията в Професионални гимназии.
Описание:В курса се разглеждат основните методически изисквания за създаване на дидактически тест, подбор на задачи и формулирането им за съответните нива от таксономията на Блум. Курсистите придобиват умения за подбор и подредба на различни видове задачи и формиране на конкретни скали за оценка. Обучението е съобразено с изискванията на МОН за провеждане на Задължителния държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. В рамките на курса обучаемите изготвят примерни задачи и дидактически материали, които могат да се използват за подготовка на учениците за явяване на теоретичната част от ДЗИ.
Занятия: 26 февруари и 06 март 2022 г.    
Форма:     Дистанционнa    
Кредити: 2 броя
Цена: 85.00 лв.
Цена
85,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС