Информатика и информационни технологии  

Информатика и информационни технологии 0
код: 5473
Специализацията е подходяща за всички педагогически специалисти.Успешно завършилите имат възможност да придобият допълнителна квалификация "Учител по информатика и информационни технологии".
 Едногодишна специализация
 Начало: При сформиране на група
 Форма: Дистанционно синхронно обучение
 Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 375 лв., в рамките на една календарна година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация насочена към целева група: специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки,педагогика на обучението по.., технически науки, икономика.
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една календарна година    
  Форма:     Дистанционно синхронно обучение
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация    
  Дисциплини:
  • Държавен изпит
  • Учебен отдел
  • Мениджмънт на ученическия клас. Учителят като мениджър на класа
  • Основи на информатиката
  • Съвременни компютърни системи и операционни среди с текстов и графичен интерфейс
  • Основи на програмирането
  • Методика и теория на информационните технологии І част (компютърна текстообработка, електронна табли
  • Методика и теория на информационните технологии II част (компютърни презентации)
  • Методика и теория на информационните технологии III част (системи за управление на бази данни)
  • Методика и теория на информационните технологии IV част (компютърна графика)
  • Методика и теория на информационните технологии V (Интернет и WEB дизайн)
  • Обща методика. Методически аспекти на обучението по информатика и информационни технологии
  • Използване на облачните технологии в образованието.