ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

Индивидуална психология и позитивна образователна среда  

Индивидуална психология и позитивна образователна среда 0
код: 5458
Обучението е подходящо за педагогически специалисти от всички образователни области, училищни психолози и педагогически съветници и всички, които имат интерес към темата за индивидуалната психология и позитивната образователна среда.Обучението се фокусира върху ролята на индивидуалната психология и представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация с чуждестранни и български преподаватели-практици.
Начало: При сформиране на група    
Форма:     Дистанционно синхронно    обучение
Цена
1 275,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Специализацията включва теми, свързани с работа с родители, превенции на зависимости, както и иновативни подходи в образователна среда – метафора и мотивиращо интервю.
  Обучението е съобразено с тенденциите и актуалните предизвикателства на съвременното общество и изискванията на детската градина и училището.

  Едногодишна професионално-педагогическа специализация с чуждестранни и български преподаватели-практици.
  Начало: Ще стартира при сформиране на група    
  Форма:     Дистанционно синхронно    обучение
  Начин на плащане:Таксата се дължи на 3 равни вноски по 425 лв. в рамките на една година

  Основни дисциплини:
  • Психология на развитието
  • Психологическо консултиране
  • Дипломно проектиране
  • Емоционална интелигентност и управление на стреса
  • Окуражаването – Адлериански подход
  • Позитивно взаимодействие с родители. Дейности и форми за работа с родителите
  • Мултикултурно взаимодействие
  • Социално – емоционално учене * Коучинг подход в образователна среда
  • Мотивация * мотивационно интервю
  • Ритъм терапия и работа с травма
  • Библиотерапевтичен подход в образователна среда
  • Превенция на агресията. Превенция на отпадането от училище
  • Работа с „трудни деца“ – ролята на групата