ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Индивидуална психология и позитивна образователна среда  

Индивидуална психология и позитивна образователна среда 0
код: 5458
Обучението е подходящо за педагогически специалисти от всички образователни области, училищни психолози и педагогически съветници и всички, които имат интерес към темата за индивидуалната психология и позитивната образователна среда.Обучението се фокусира върху ролята на индивидуалната психология и представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация с чуждестранни и български преподаватели-практици.
Начало: При сформиране на група    
Форма:     Дистанционно синхронно    обучение
Цена
1 275,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Специализацията включва теми, свързани с работа с родители, превенции на зависимости, както и иновативни подходи в образователна среда – метафора и мотивиращо интервю.
  Обучението е съобразено с тенденциите и актуалните предизвикателства на съвременното общество и изискванията на детската градина и училището.

  Едногодишна професионално-педагогическа специализация с чуждестранни и български преподаватели-практици.
  Начало: Ще стартира при сформиране на група    
  Форма:     Дистанционно синхронно    обучение
  Начин на плащане:Таксата се дължи на 3 равни вноски по 425 лв. в рамките на една година

  Основни дисциплини:
  • Психология на развитието
  • Психологическо консултиране
  • Дипломно проектиране
  • Емоционална интелигентност и управление на стреса
  • Окуражаването – Адлериански подход
  • Позитивно взаимодействие с родители. Дейности и форми за работа с родителите
  • Мултикултурно взаимодействие
  • Социално – емоционално учене * Коучинг подход в образователна среда
  • Мотивация * мотивационно интервю
  • Ритъм терапия и работа с травма
  • Библиотерапевтичен подход в образователна среда
  • Превенция на агресията. Превенция на отпадането от училище
  • Работа с „трудни деца“ – ролята на групата