Електронни ресурси за оценяване в онлайн среда  

Електронни ресурси за оценяване в онлайн среда 0
код: 2848
Предназначение: подходящ е за учители в начална училищна степен
Описание: Курсът представя практическата приложимост на достъпни и ангажиращи образователни инструменти като: Plikers, Kahoot, Class Dojo. Дава насоки как да се създават и предоставят на учениците различни учебни материали. Подпомага преодоляването на трудностите при оценяване: задаване на задачи и тестове на учениците в дигитална среда. Показва ефикасната употреба и възможности за адаптация на електронните ресурси за оценяване според индивидуалните нужди на учениците. Предложените електронни ресурси дават поле за изява на учителя за включването и внедряването в тях на различни учебни ресурси и методи на преподаване. По време на работния процес участниците ще имат възможност да влезнат в ролята на ученик, да бъдат оценявани с всеки един от предложените образователни инструменти. И да създадат в реално време свой синхронен инструмент за оценяване към платформата Plikers.
Начало: 30-01-2022    
Край:    30-01-2022    
Форма:    Дистанционнa    
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС