Детско-юношеска и училищна психология  

Детско-юношеска и училищна психология 0
код: 5477
Специализацията е подходяща за всички специалисти от образователната система, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група    
Форма:     Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за профеисонално-педагогическа специализация
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: При сформиране на група    
  Форма:     Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година.
  Финален документ: Свидетелство за профеисонално-педагогическа специализация
  Основни дисциплини:
  • Психология на развитието
  • Психология на личността
  • Когнитивна психология
  • Психологическо консултиране
  • Социална психология
  • Дипломно проектиране
  • Емоционална интелигентност и управление на стреса
  • Ценностeн подход в образованието
  • Приобщаващо образование
  • Коучинг подход в училищна среда
  • Психолого-педагогическа диагностикa
  • Медийна грамотност и критично мислене
  • Социално-емоционално учене