Бързо и лесно - сайт на учителя  

Бързо и лесно - сайт на учителя 0
код: 2929
Предназначение: за учители от всички степени на училищното образование
Описание: Искате ли сами да си направите сайт, както на Вас Ви харесва, по най-достъпен и прост начин? Къде и как да съхранявате и споделяте ресурси, винаги готови за работа? Как да работите синхронно и асинхронно с колегите, родителите и учениците от всяко място по всяко време? Как да улесните работата и комуникацията си? Изключително практически ориентиран курс.
Всеки участник ще направи свой уеб сайт с Google Sites по избрана тема, полезен за работата и развиван в последствие.
Начало: 06-07-2022
Край: 06-07-2022
Форма: Дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС