ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

Език и стратегия на научното писане  

Език и стратегия на научното писане 0
код: 3417
Описание: Курсът е насочен към педагогически специалисти в училищата и детските градини, които желаят да се справят с предизвикателствата на научното писане и да усъвършенстват уменията си за създаване на научни статии, дипломни работи, диагностични процедури и писмени разработки. Програмата предоставя практически инструменти и стратегии за развитие на ключови компетентности, свързани с научното писане, които са от съществено значение за успешното кариерно развитие на педагогическите специалисти
Предназначение: за всички педагогически специалисти в училищата и детските градини.
Дата на провеждане: 08.06.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Лектор: гл. ас. д-р Детелина Овчарова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
80,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС