За допълнителна квалификация

Информатика и информационни технологии

код: 5462
Специализацията е подходяща за всички педагогически специалисти.Успешно завършилите имат възможност да придобият допълнителна квалификация "Учител по информатика и информационни технологии".

Едногодишна специализация
Начало: 06.11.2021 г. от 10,00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Информационни технологии 1. - 4. клас. Компютърно моделиране

код: 5461
Специализацията е подходяща за начални учители. Успешното завършване дава допълнителна квалификация за преподаване на "Информационни технологии" и "Компютърно моделиране" в 1. - 4. клас .

Едногодишна специализация
Начало: 06.11.2021 г. от 10,00 ч.    
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Аспекти на преподаване на интегралния предмет "Човекът и природата" 5. - 6. клас

код: 5463
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Човекът и природата" - 5. и 6. клас. Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Човекът и природата 5. - 6. клас".

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

код: 5464
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Технологии и предприемачество". Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Технологии и предприемачество".

Едногодишна специализация
Начало: 13.11.2021 г. от 10.00 ч.    
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Входно ниво по език за включване в специализация "Чуждоезиково обучение"

код: 2021 - 1
За установяване на степента на владеене на езика и последващо включване в специализация "Чуждоезиково обучение" (английски или немски език).

Начало: 19.12.2021 от 10.00 ч.
Форма:     Дистанционно синхронно обучение

Специална педагогика

код: 5470
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Включени са модулите от задължителната подготовка по нормативната база на приобщаващото образование, организация на подкрепящата среда при деца и ученици със СОП, психологическо консултиране и личностно развитие на деца със СОП. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".

 Едногодишна специализация
 Начало: При сформиране на група    
 Форма:     Дистанционно синхронно обучение
 Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски    по 375 лв. , в рамките на една календарна година