ДИПКУ

На 12.06.2021 г. стартира специализация за III ПКС - Информатика и информационни технологии           На 20.06.2021 г. ще се проведе курса Педагогическото портфолио - философия, технология, практически проекции           На 26.06.2021 г. ще се проведе курса STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи

Подготвителни курсове за V ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Планиране и организация на учебния процес

код: 2642
Начало: 03.07.2021    
Форма: Дистанционнa    
Край на записването: 01.07.2021
Квалификационни кредити: 2

Планиране и организация на учебния процес

код: 2644
Начало: 14.07.2021    
Форма: Дистанционнa    
Край на записването: 12.07.2021    
Квалификационни кредити: 2