ДИПКУ

На 17.06.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Лаборатория на общуването           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Подготвителни курсове за V ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Планиране и организация на учебния процес

код: k3236 5PKS
Начало: 01.07.2023 г.
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на V ПКС. Дискутират се основните структурни елементи на планирането, организацията и контрола на учебния процес. Обсъждат се варианти на представяне на собствен педагогически опит.