ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

Подготвителни курсове за V ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Планиране и организация на учебния процес

код: 3312
Начало: 20.01.2024 г.
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на V ПКС. Дискутират се основните структурни елементи на планирането, организацията и контрола на учебния процес. Обсъждат се варианти на представяне на собствен педагогически опит.