Подготвителни курсове за IV ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение

код: PK4PKS
Начало: 18.02.2023 г.
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.
Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на ІV ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки от съответните програми. Разясняват се основните изисквания за структуриране на научната и методическа част на въпросите.

Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение

код: PK 4 PKS
Начало: 18.03.2023 г.
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.
Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на ІV ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки от съответните програми. Разясняват се основните изисквания за структуриране на научната и методическа част на въпросите.