ДИПКУ

На 17.06.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Лаборатория на общуването           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Подготвителни курсове за IV ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение

код: k3237 4PKS
Начало: 01.07.2023 г.
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.
Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на ІV ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки от съответните програми. Разясняват се основните изисквания за структуриране на научната и методическа част на въпросите.