ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

Подготвителни курсове за II ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Педагогическа диагностика- елемент от емпиричните педагогически изследвания

код: 3310
Описание: Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения,които ще участват в процедури за придобиване на първа професионално-квалификационна степен през 2024 г.
Курсистите се запознават с изискванията за подготовка и придобиване на II ПКС. Обсъждат се структурата и изискванията на диагностичната процедура, която трябва да направят.
Начало на обучението: 14.01.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 390.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.