ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Краткосрочни курсове

Katalog-fde1f2b9-1200-png-ngxi
Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук: Каталог Краткосрочни курсове 2024

Управление на стреса и превенция на бърнаут

код: 3436
Описание: Курсът има за цел да запознае участниците с често срещани причини за възникване на бърнаут синдром и да предостави стратегии и техники за неговото предотвратяване. Чрез включване в теоретични и практически дейности участниците ще научат за въздействието, което професионалното изтощение оказва върху тяхното благосъстояние, работоспособност и мотивация. Курсът насърчава грижата за себе си, представяйки техники за управление на стреса, повишаване на устойчивостта и поддържане на здравословен баланс между професионален и личен живот.
Предназначение: За директори, детски учители, учители от всички степени на училищното образование, педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители.
Дата на провеждане: 22.07.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 55.00 лв., по случай "65 години квалификационна дейност в Стара Загора".
Лектор: гл. ас. д-р Кристина Овчарова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.