ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
Каталог Краткосрочни курсове 2024

Език и стратегия на научното писане

код: 3417
Описание: Курсът е насочен към педагогически специалисти в училищата и детските градини, които желаят да се справят с предизвикателствата на научното писане и да усъвършенстват уменията си за създаване на научни статии, дипломни работи, диагностични процедури и писмени разработки. Програмата предоставя практически инструменти и стратегии за развитие на ключови компетентности, свързани с научното писане, които са от съществено значение за успешното кариерно развитие на педагогическите специалисти
Предназначение: за всички педагогически специалисти в училищата и детските градини.
Дата на провеждане: 08.06.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Лектор: гл. ас. д-р Детелина Овчарова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП

код: 3430
Описание: Обучението е с практическа насоченост за работа с ритъм терапия- подход, основан на сетивните възприятия, който позволява на децата със СОП да комуникират на няколко нива - визуално, тактилно, кинестетично, и най-вече да бъдат видени чрез изкуството, не само да бъдат чути чрез говора. Основен фокус се поставя между взаимодействието и реалната учебна ситуация. Курсът е интерактивен и е базиран на връзката между играта, въображението и изкуството (ритъм-музика).
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от всички степени на училищното образование.
Дата на провеждане: 22.06.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Лектор: гл.ас. д-р Борислава Петрова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Работа с юноши: Адлериански подход

код: 3428
Описание: "Работа с юноши: Адлериански подход" е дидактическо и практическо обучение, фокусирано въру разбирането на юношите, в този преходен период - от детството към зрелостта. Акцентът ще бъде върху прилагането на теорията и практиката на адлерианската психология по отношение на юношите. Обучението ще се проведе, използвайки теорията на Алфред Адлер и ще подчертае емпатията, насърчението, равенството, етиката и образованието като теоретични и практически аспекти.
Предназначение: Курсът е подходящ за широката общественост, психолози, консултанти, социални работници, учители, родители и всеки, който се интересува от научаването на повече за концепциите и приложенията на индивидуалната психология на Алфред Адлер.
Дата на провеждане: 25.06.2024 г.
Форма: присъствена - гр. София, ул. "Княз Борис I, 133, ет.1
Кредити: 1 брой
Цена: 120.00 лв.
Лектор: д-р Уес Уинджит
Осигурен е превод на български език!
Местата са ограничени!

Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Развитие на дигитална компетентност, медийна грамотност и киберсигурност

код: 3409
Описание: Курсът е насочен към учители и образователни специалисти, които желаят да се справят с предизвикателствата на съвременното образование. Програмата предоставя практически инструменти и стратегии за развитие на три ключови компетентности - дигитална компетентност, медийна грамотност и киберсигурност, които са от съществено значение за успешното обучение на учениците в днешния цифров свят. По време на обучението ще бъде подчертана важността на етичното използване на информацията и технологиите, както и на създаването на безопасно и подпомагащо образователно пространство за учениците.
Предназначение: за учители от всички етапи на образованието.
Дата на провеждане: 06.07.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Лектори: гл.ас. д-р Детелина Овчарова, ас. Ирина Мишкова - Йотова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.