ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
Каталог Краткосрочни курсове 2023

Превенция на професионалното прегаряне

код: 3233
Описание: Курсът има за цел да запознае участниците с често срещани причини за възникване на бърнаут синдром и да предостави стратегии и техники за неговото предотвратяване. Чрез включване в теоретични и практически дейности участниците ще научат за въздействието, което професионалното изтощение оказва върху тяхното благосъстояние, работоспособност и мотивация. Курсът насърчава грижата за себе си, представяйки техники за управление на стреса, повишаване на устойчивостта и поддържане на здравословен баланс между професионален и личен живот.
Предназначение: За директори, учители от всички степени на училищното образование, педагогически съветници, училищни психолози, социални работници
Дата на провеждане: 12.09.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Четири управленски рамки в помощ на училищното управление

код: 3242
Описание:Участниците в обучението да се запознаят и развият умения за използване на различни подходи и формати за рамките на управленския процес. Ще се запознаят с четирите управленски рамки и ще определят в коя попадат най-често и как ще могат да използват похвати и от останалите. Участниците ще обогатят знанията и уменията си относно управленския процес в училище.
Предназначение: За директори и заместник директори от детски градини и училища.
Дата на провеждане: 07.10.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Позитивното възпитание в детската градина: ключ към успешното развитие

код: 3272
Описание: Курсът представлява въведение в Позитивното възпитание и предоставя практически методи и техники за работа с децата и техните родители. В света на
информационната наситеност, позитивното възпитание предлага алтернатива на традиционните методи като наказания и награди, както и на прекомерната грижа или
авторитарния стил на възпитание. Този подход значително намалява тревожността на децата и подпомага развитието на тяхната самоувереност и самооценка. Този курс не изисква предварителна подготовка и спомага за личностното развитие и осъзнаване както на педагогически специалисти, така и на родителите
Предназначение: За педагогически специалисти и психолози, работещи с деца
предучилищна възраст
Дати на провеждане: 07.10.2023 г. - 09.00 ч.
Форма: присъствена в гр. Варна, ДГ 46 "Горска приказка" ул. Георги Стаматов" 1, в двора на фабрика Галатекс
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение

код: 3256
Описание:
В курса ще бъдат разгледани и демонстрирани технологии за реализирането на STEAM базирано обучение. Акцентът на обучението са демонстрации, практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM във всички степени на обучение
Дата на провеждане: 14.10.2023 г.
Форма: присъствена - ДИПКУ Стара Загора - STEAM център - 09.30 ч.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Лаборатория на общуването

код: 3189
Описание:Целите на тренинга са подобряване на взаимоотношения в колектива;
-    постигане по-високо ниво на емпатия у всеки участник в процеса на общуване между учители, родители, деца, ученици;
-    развиване на усета за разкриване на възможностите у всеки участник;
-    подобряване на процеса на общуване в личностен и професионален план
Чрез практическите упражнения участниците
-    развиват умения за наблюдение на човешките проблеми от различни гледни точки,
-    откриват източниците и пречките за трудностите, проблемите и неуспехите;
-    развиват умения за взаимно сътрудничество;
-    осъзнават собственото си влияние върху другите;
Предназначение: За учители от всички видове и степени на учебните заведения
Дата на провеждане: 28.10.2023 г. - 09.00 ч.
Форма: присъствена - ДИПКУ Стара Загора
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Трудните теми-скръб и загуба: Адлериански подход в образователна среда

код: 3270
Описание: Обучението ще се фокусира върху разбирането и влиянието на скръбта и загубата в образователната среда (детска градина, училище, университет), като се обръща специално внимание на тяхното въздействие върху учениците, техните семейства и колегите. Основната цел на обучението е да помогне на участниците да идентифицират различните аспекти на скръбта и загубата и да научат как да прилагат подходящи интервенции, базирани на принципите на Индивидуалната психология. Това ще им позволи да подпомагат себе си и другите по време на процеса на скръб.
Обучението се провежда на английски език с осигурен превод на български език.
Дати на провеждане: 04.11; 11.11; 18.11; 02.12, 09.12.2023 г. от 16.00 - 18.30 ч.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 85.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Природонаучна компетентност-практически дейности за формирането и

код: 3232
Анотация: Курсът има за цел да се фокусира върху стратегии и техники за преподаване на учебния предмет “Човекът и Природата“. Участниците включени в обучението ще се запознаят с ресурси и инструменти, които могат да бъдат използвани за създаване на ангажиращи и интерактивни учебни преживявания за учениците. Предвидени са дейности за работа по групи, разрешаване на проблемни ситуации и търсене на отговори на големи въпроси засягащи природата около нас.
Предназначение: Курсът е подходящ за учители, които преподават „Човекът и природата“ и искат да интегрират STEM техники в своето преподаване. Подходящ е и за учители, които искат да разширят своите преподавателски практики и да развият нови умения в използването на STEM образование.
Дата на провеждане: 05.11.2023 г.
Форма: дистационна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

STEAM обучение в природните науки 5-10 клас

код: 3263
Описание: В обучението се разглежда ролята и мястото на STEAM в обучението по природните дисциплини, възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Учителите ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци.
Предназначение: За директори, учители по природни науки.
Дата на провеждане: 02.12.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Изкуственият интелект (AI) в образованието

код: 3271
Описание: Курсът има за цел да предостави на учителите основно разбиране за изкуствения интелект (AI) и неговите възможности и предизвикателства за приложението му в образованието. В отделните модули ще бъдат разгледани ресурси, инструменти и технологии, които могат безопасно да бъдат внедрени в ежедневната преподавателска практика, като подобрят преподаването и ученето. Ще разгледаме етичните последици от използването на AI в класната стая. Ще бъдат представени варианти за интегриране на AI ресурси във преподаването, за подобряване на учебния опит на учениците и за успешната им подготовка за живот и кариера в свят, в който изкуственият интелект придобива ключова роля.
Предназначение: За всички степени в училищата.
Дата на провеждане: 03.12.2023 г.
Форма: присъствена - ДИПКУ ул."Армейска" 9, 09.00 ч.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.