ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Конкурси Нощ на учените 2022
Каним Ви да участвате в следните конкурси на тема "Smart city (Умен град)"

•    Конкурс за рисунка
•    Конкурс за художествен текст (есе, приказка, стихотворение, разказ, сценарий)
•    Конкурс за приложение


Участниците ще бъдат оценявани по критерии като оригиналност, качество на изпълнение и творчество и спрямо съответната възрастова група (детска градина, начално училище, основно, средно, висше образование, възрастни). Всички творби/продукти ще бъдат презентирани на изложба. Избраните за победители ще бъдат наградени в нощта на учените.

Готовите материали по конкурсите следва да бъдат представени не по-късно от 16 септември 2022 г., 15:00 часа за класиране, както следва:

Конкурс за рисунка: 1. Физически на адрес: Тракийски Университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), ул. Армейска № 9, гр. Стара Загора, стая 202/203. Моля, не забравяйте да опишете име на автор, възраст, училище/университет (ако е приложимо);
2. Попълнете следният формуляр: https://forms.gle/VwR876wy5nQD4M1a6

Конкурс за приложение - https://forms.gle/LKnkyX6Br4Ezb3a86

Конкурс за художествен текст - https://forms.gle/HhP3Aw9waMD4oiPK7

Отличените от журито продукти ще бъдат представени и наградени на 30.09.2022 г. по време на Европейската нощ на учените в Стара Загора. Участниците ще получат грамоти или сертификати за участие в конкурс по международен проект.