ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

XXIII Международен педагогически форум на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”
Първо съобщение

В края на месец юни 2023 година ще се проведе XXIII Международен педагогически форум на тема "Образователни трансформации - технологии, добродетели и благополучие"

Приоритетни направления:
  • Човешките ценности в образованието;
  • Технологични аспекти на образователната среда;
  • От личностни ресурси към личностни компетентности.

     
Такси за публикуване на статии
За участници от България:
такса за един доклад – 50 лева.
За чуждестранни участници – такса за всеки доклад – 50 €.

Таксите се внасят след одобряване на доклада в касата на ДИПКУ или по банков път:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Стара Загора,
сметка BG69 UNCR 76303100 117737;
BIC: UNCRBGSF
като се напише за “Педагогически форум 2023”.

Технически изисквания за оформянe на докладите https://docs.google.com/document/d/1RfLCqv8yZT9XRe1cVV4r2h8izsgqV7gC/edit?usp=sharing&ouid=111864535514845646210&rtpof=true&sd=true
Регистрация за участие със статия в електронното списание на ДИПКУ „Педагогически форум“ може да направите тук:
ЛИНК

Докладите ще бъдат публикувани в електронен вариант след предварително рецензиране. Обратна информация ще бъде предоставена на личния e-mail на автора в срок до 17.05.2023 г. Неодобрените доклади не се връщат.

Критерии за подбор на докладите:
1.    Съответствие с приоритетните направления;
2.    Съответствие с изискванията за съдържание и оформление;
3.    Научен и точен стил/език на писане.
Авторите носят лична отговорност за спазване на Закона за авторското право.
Материалите да бъдат предоставени чрез посочения Google формуляр, като името на файла със статията е необходимо да съдържа трите имена на първия автор. Ако статиите са повече от една – и номер на статията.
Краен срок за изпращането на материалите – 09.04.2023 г.
Форумът ще се проведе през месец юни, за точната дата ще бъдете уведомени във второто съобщение.
Текущите разходи са за сметка на участниците във форума.