ДИПКУ

На 17.06.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Лаборатория на общуването           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

380 педагози от цялата страна на XXII Международен педагогически форум
Събитието се организира от ДИПКУ - Стара Загора за 22-ри път, а тазгодишното издание бе посветено на човешките ценности и виртуалните предизвикателства в образованието.
От 24 до 26 юни курортът Албена събра учители от цялата страна и лектори от България, Австрия,САЩ, Северна Македония, Малта, Италия, Гърция, Румъния.
Форумът бе открит от проф. д-р Галя Кожухарова - директор на ДИПКУ при Тракийски университет - Стара Загора. Г-жа Мария Гайдарова - заместник-министър на образованието отправи приветствие към участниците в събитието. Прочетен бе и поздравителен адрес от Комисията по образование и наука към Народното събрание. Участниците поздрави и проф. д-р Мирослав Карабалиев - заместник-ректор на Тракийски университет по научна и международна дейност.
Пленарни доклади бяха представени от д-р Пеги Пелонес – президент на Общността на американските училища в Атина, Гърция и доц. д-р Елизабет Лазару от Политехническия университет – Букурещ, Румъния.
Наситената и изключително интересна програма на форума беше организирана в две зали, като събитията се случваха паралелно. Особен интерес участниците проявиха към семинар със заглавие Личностно развитие и психично благополучие в триадата „Учител-Ученик-Тяло”, воден от д-р Небойша Янчиевич - психотерапевт от Австрия.
В сесията "С Roby през STEAM срещу училищното насилие", Боян Василев от СНЦ "Приятели на образованието" - Северна Македония, бе представен един иновативен начин за прилагане на технологиите при справяне с насилието в училище. Мариела Георгиева - учител в СУ „Емилиян Станев” – Велико Търново разказа за начина, по който училищни и музейни институции могат да работят в синхрон за повишаване мотивацията, интереса и знанията на учениците.
Едно от събитията с най-висока посещаемост бе кръглата маса "STE(A)M в българските училища", организирана по проект 101061564 — K-TRIO - Европейска нощ на учените. Там бяха представени практиките на учители, отличени в едноименния конкурс, организиран от STEAM центъра към ДИПКУ. Проблемите, свързани с квалификацията на учителите бяха разисквани от представители на почти всички департаменти в страната на кръгла маса "Състояние и предизвикателства пред квалификацията на педагогическите специалисти”.
В кръгла маса „Социално и емоционално учене“, проф. Кармел Чефай от Университета в Малта - партньорска организация по проект Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN (SEEVAL), представи съвремените тенденции и разбиране за жизнена устойчивост. Участницитие в залата имаха възможност да дискутират, да се включат в упражнения с които да открият собствените си силни страни и източници на сигурност и защита.
На 26 юни събитията бяха изнесени на открито. Плажът в Албена се превърна в място за ритъмтерапия, водена от ас. Борислава Петрова от ДИПКУ. Освен с много положителни емоции, участниците си тръгнаха с идеи за приложение в своите часове. Паралелно, се проведе и работилница "Един различен начин да предадем на децата любовта към българските народни песни и танци" с водещи доц. д-р Галя Петрова-Киркова - директор на ДЕСП в АМТИИ „Проф. А. Диамандиев” – Пловдив и доц. д-р Дончо Донев от ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора.

1-JPG-a03t
3-JPG-pflt
2-JPG-ler2
4-JPG-w6g0
5-JPG-kuf2
6-JPG-advd
7-JPG-hw75
8-JPG-p1a5
9-JPG-gk7h
10-JPG-tohc
11-JPG-6of8
12-JPG-fyjm
13-JPG-ectp
14-JPG-n4l7
15-JPG-5dwt
16-JPG-ykm0
17-jpg-dp2e