380 педагози от цялата страна на XXII Международен педагогически форум
Събитието се организира от ДИПКУ - Стара Загора за 22-ри път, а тазгодишното издание бе посветено на човешките ценности и виртуалните предизвикателства в образованието.
От 24 до 26 юни курортът Албена събра учители от цялата страна и лектори от България, Австрия,САЩ, Северна Македония, Малта, Италия, Гърция, Румъния.
Форумът бе открит от проф. д-р Галя Кожухарова - директор на ДИПКУ при Тракийски университет - Стара Загора. Г-жа Мария Гайдарова - заместник-министър на образованието отправи приветствие към участниците в събитието. Прочетен бе и поздравителен адрес от Комисията по образование и наука към Народното събрание. Участниците поздрави и проф. д-р Мирослав Карабалиев - заместник-ректор на Тракийски университет по научна и международна дейност.
Пленарни доклади бяха представени от д-р Пеги Пелонес – президент на Общността на американските училища в Атина, Гърция и доц. д-р Елизабет Лазару от Политехническия университет – Букурещ, Румъния.
Наситената и изключително интересна програма на форума беше организирана в две зали, като събитията се случваха паралелно. Особен интерес участниците проявиха към семинар със заглавие Личностно развитие и психично благополучие в триадата „Учител-Ученик-Тяло”, воден от д-р Небойша Янчиевич - психотерапевт от Австрия.
В сесията "С Roby през STEAM срещу училищното насилие", Боян Василев от СНЦ "Приятели на образованието" - Северна Македония, бе представен един иновативен начин за прилагане на технологиите при справяне с насилието в училище. Мариела Георгиева - учител в СУ „Емилиян Станев” – Велико Търново разказа за начина, по който училищни и музейни институции могат да работят в синхрон за повишаване мотивацията, интереса и знанията на учениците.
Едно от събитията с най-висока посещаемост бе кръглата маса "STE(A)M в българските училища", организирана по проект 101061564 — K-TRIO - Европейска нощ на учените. Там бяха представени практиките на учители, отличени в едноименния конкурс, организиран от STEAM центъра към ДИПКУ. Проблемите, свързани с квалификацията на учителите бяха разисквани от представители на почти всички департаменти в страната на кръгла маса "Състояние и предизвикателства пред квалификацията на педагогическите специалисти”.
В кръгла маса „Социално и емоционално учене“, проф. Кармел Чефай от Университета в Малта - партньорска организация по проект Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN (SEEVAL), представи съвремените тенденции и разбиране за жизнена устойчивост. Участницитие в залата имаха възможност да дискутират, да се включат в упражнения с които да открият собствените си силни страни и източници на сигурност и защита.
На 26 юни събитията бяха изнесени на открито. Плажът в Албена се превърна в място за ритъмтерапия, водена от ас. Борислава Петрова от ДИПКУ. Освен с много положителни емоции, участниците си тръгнаха с идеи за приложение в своите часове. Паралелно, се проведе и работилница "Един различен начин да предадем на децата любовта към българските народни песни и танци" с водещи доц. д-р Галя Петрова-Киркова - директор на ДЕСП в АМТИИ „Проф. А. Диамандиев” – Пловдив и доц. д-р Дончо Донев от ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора.

1-JPG-a03t
3-JPG-pflt
2-JPG-ler2
4-JPG-w6g0
5-JPG-kuf2
6-JPG-advd
7-JPG-hw75
8-JPG-p1a5
9-JPG-gk7h
10-JPG-tohc
11-JPG-6of8
12-JPG-fyjm
13-JPG-ectp
14-JPG-n4l7
15-JPG-5dwt
16-JPG-ykm0
17-jpg-dp2e