ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

ВАЖНО - подаване на документи за III ПКС
Уважаеми колеги,
документи за кандидатстване за 3 ПКС през м. декември 2023 г. ще се приемат до 20.12.2023 г. (включително). Всички запитвания след 20.12.2023 г. ще се обработват и разглеждат от комисия през м. януари 2024 г.