ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

Участие в Международната научна конференция
Преподавателят от ДИПКУ, Тракийски университет – Стара Загора, инж. Ирина Мишкова-Йотова, асистент по методика на обучението по информационни и STEM технологии, участва в Международната научна конференция „Мултидисциплинарни иновации за социални промени: образователни трансформации и предприемачество”, която се проведе на 07 и 08 юни 2024 г. в Бургас. Нейният доклад „Иновации в образованието: Изследване на ефективността на „СмарТест“ за подпомагане на образователния процес в училище”, впечатли аудиторията като разкрива резултати от задълбочено изследване върху платформата „СмарТест“. Проучването представи иновативността на платформата за оптимизиране времето на учителите при създаване на дидактични тестове и подобряване на качеството на образователния процес. В допълнение се постига по-добро разбиране на потенциала на изкуствения интелект за развитието на по-ефективни образователни практики и политики.
ДИПКУ продължава да се утвърждава като водеща институция в интеграцията на иновации и технологии в образователния процес. Департаментът предоставя на своите преподаватели, специализанти и курсисти най-новите инструменти и методологии за успех в съвременната образователна среда и образованието на бъдещето.
Konf-1-1-jpg-mgpm