ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Стартиращи професионално-педагогически специализации, подходящи за III ПКС
По традиция, през последното тримесечие на годината, ДИПКУ - Стара Загора стартира професионално -педагогически специализации, позволяващи кандидатстване за трета ПКС. Това е най-благоприятния момент за учителите да се включат в специализации. Те са подходящи за придобилите 4 ПКС. Препоръчителни са и за учители, които притежават 5 ПКС от тази или от предходни години. Включвайки се в професионално-педагогическа специализация сега, те значително ще съкратят времето за придобиване на 3 ПКС.

!!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!!

1. Педагогически и технологични аспекти на STEАM - образованието в училище
Подходяща за учители по всички предмети и начални педагози.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


2. Индивидуална психология и позитивна образователна среда
Подходяща за училищни психолози, педагогически съветници, логопеди, социални работници, медиатори, учители по всички предмети, включително начални и предучилищни педагози.
Занятията се водят от утвърдени международни специалисти по индивидуална психология и български експерти в различни психотерапевтични направления. За лекторите, които не владеят български език е осигурен превод.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1275 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


3. Детско-юношеска и училищна психология
Подходяща за училищни психолози, педагогически съветници, логопеди, социални работници, медиатори, учители по всички предмети, включително начални и предучилищни педагози.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


4. Организация и управление на образованието
Подходяща за директори и заместник-директори на образователни институции, учители по всички предмети, начални и предучилищни педагози.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


5. Организация на образователния процес в новите реалности
Подходяща за учители по всички предмети и начални педагози.
Стартира: 27.11.2021 г.
Продължителност: 12 месеца
Цена: 750 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


6. Психолого-педагогическо взаимодействие в приобщаваща и мултикултурна образователна среда
Подходяща за учители по всички предмети, начални и предучилищни педагози, работещи в мултикултурна среда или с деца/ученици със СОП.
Стартира: 24.10.2021 г.
Продължителност: 12 месеца
Цена: 750 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


7. Приложни аспекти на психологията в образователна среда
Подходяща за педагогически съветници, училищни психолози, социални работници, медиатори, учители по всички предмети, начални и предучилищни педагози.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 750 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.

8.Приложни аспекти на Информационните и комуникационни технологии в образованието
Подходящо за учители по всички предмети, включително предучилищни и начални педагози, които имат интерес към прилагането на иновативни методи в класната стая, базирани на информационни и комуникационни технологии.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 750 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.

За допълнителна информация можете да се свържете с Надежда Иванова - експерт СДК
тел. 042/ 630 102, 0887 160 012
e-mail: n.ivanova [аt] dipku-sz.net
задвижвано
от bgERP