ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

Проведен краткосрочен курс на тема „Приложение на STEAM-базираното обучение чрез Образователна стая на загадките“.
На 21.01.2024 г. В ДИПКУ при ТрУ-Стара Загора се проведе краткосрочен курс на тема „Приложение на STEAM-базираното обучение чрез Образователна стая на загадките“.
В курса на обучение бяха разгледани теоритичните постановки на STEAM-базираното обучение, игровизацията в образованието и Стая на загадките. Бяха представени проекти и два сценария за интегриране на STEAM в Образовотелна стая на загадкитена тема: ,,Червената шапчица“ и ,,Ток и жици“. Участниците в обучението взеха активно участие в разработените модели, както и в обсъждането на начините и средствата за интегриране на STEM-подхода чрез образователна стая на загадките в учебния процес. Споделяме с Вас отзивите, които ни предоставиха участниците в края на обучението:
  • Димитрина Димитрова, временно изпълняващ длъжността директор на ДГ "Рай", гр. Любимец, обл. Хасково: ,,Бих искала да благодаря на ас. инж. Ирина Мишкова-Йотова за обучението. Беше много полезно и вдъхновяващо. Получихме ценна информация и практически уроци. Оценявам добре структурирания материал и ясните обяснения. Обучението предостави конкретни инструменти за приложение в работата ни. Комуникацията между участниците беше открита и приятелска“.
  • "Обучението беше интересно, полезно и покри очакванията ми. Атмосферата в залата беше приятна и предразполагаща. Теоретичната част не беше прекалено дълга. Беше поднесена ясно и разбираемо. Практическите задачи бяха ангажиращи и чрез тях придобих пълна представа как мога да създам и да приложа на практика една такава стая на загадките. Благодаря Ви за топлото отношение и положителните емоции, с които ще запомня това обучение!"
  • "Обучението покри и надхвърли очакванията ми. Рядко обученията успяват да те вдъхновят, така че веднага да искаш, да приложиш наученото. Благодаря Ви за поделение знания и емоцията!"

     
STEM-ESCAPE-Room-jpg-bxaq