ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

Проф. Таня Танева е новоизбраният Директор на ДИПКУ
Проф. Таня Танева е новоизбраният Директор на ДИПКУ при Тракийски университет. Изборът се състоя по време на Общото събрание на ДИПКУ на 15.01.2024 г.
Проф. Танева е дългогодишен преподавател в структурите на Тракийски университет с управленски опит - ръководител на катедра "Обществени науки и бизнес езиково обучение" на Стопански факултет, главен секретар на университета (2011-2019) и председател на важни комисии, включително по информационна и медийна дейност, кариерно развитие и академична етика. Нейният безспорен принос в образованието обещава успешно управление в ДИПКУ.
Пожелаваме успех на проф. Танева и целият екип на ДИПКУ за реализиране на поставените цели за периода на мандат 2024-2027.
419252967-367750672535085-7007864828440157130-n-jpg-vexl