Проект ТAC – Teaching AD(H)D Children
На 16 и 17-ти февруари се проведе стартираща среща за Проект ТAC – Teaching AD(H)D Children. Проектът е с продължителност 27 месеца и е финансиран по програма Еразъм + KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education.

Партньорството включва:
UNIVERSITAET ZU KOELN Germany В партньорството участват още
DIE BERATER UNTERNEHMENSBERATUNGS GESELLSCHAFT MBH Austria
Тракийски университет
Катро България
SOCIEDADE PROMOTORA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA Portugal
DUBLIN CITY UNIVERSITY Ireland Dublin

Целите на проекта са предостави подходящи мерки за обучение на учители, чрез която да помогне за:
  • повишаване знания, умения за работа и информираност на учителите (начални и средни) към ХАДВ (синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието);
  • да помогне за разграничаване на неприемливо поведение от това на деца със ХАДВ;
  • подпомагане на учителите при работа с ученици, засегнати от ХАДВ;
  • да им се предоставят достатъчно знания и умения за реализиране на успешна социализация.

     
В рамките на проекта планираните дейности ще дават възможност на учителите да реагират по-добре на нуждите на засегнатите ученици, по отношение на адаптирането на прилаганата методология, насоки, настройки, мотивационни елементи в рамките на дидактическите принципи за адекватност по отношение на нивото на развитие на ученика, яснота на цели, осигуряване на успех, активност, свързване с вече съществуващи знания, интереси и т.н., и по този начин по-добро изследване това е техният образователен потенциал.

По време на онлайн срещата бяха представени кратки презентации за всеки партньор и организация в проекта. Бяха обсъдени основните дейности и целевите групи по проекта, както и целите и задачите. Беше създаден работен план и очакваните резултати, планираха се следващите срещи. Участниците обсъдиха теоретичните основи като Актуални знания и предубеждения за децата с хиперактивност и специфични предизвикателства пред учителите в училище, както и свързани експертни познания, ресурси, опит на партньорите, теоретичната постановка и подходите.

123-jpg-u8ul