ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Предстоящи онлайн обучения (март-май)
ДИПКУ - Стара Загора Ви представя предстоящите онлайн обучения за месец март 2024 г. - май 2024 г.

Онлайн обучения

1. Култивиране на толерантност в образователна среда
Дата: 09.03.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

2. STEAM обучение в природните науки 5-10 клас
Дата: 10.03.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

3. Ритъм терапия и игровизация при деца и ученици със СОП
Дата: 23.03.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

4. Четири управленски рамки в помощ на училищното управление
Дата: 23.03.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

5. Ефективно използване на социалните медии за промотиране на училището ни
Дата: 30.03.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.

6. Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене
Дата: 13.04.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

7. От дигитална компетентност и медийна грамотност към дигитално общество
Дата: 14.04.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.

8. Синергия между дигитални и лингвистични умения чрез уеб-базирани технологии с изкуствен интелект
Дата: 11-12.05.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 2.
Цена: 96 лв.