ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Предстоящи присъствени и онлайн обучения (октомври-декември)
ДИПКУ - Стара Загора Ви представя предстоящите присъствени и онлайн обучения за месец октомври, ноември и декември 2023 г.

Присъствени обучения:

1. Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение
Дата: 14.10.2023 г.
Място: STEAM центъра на ДИПКУ-Стара Загора
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

2. Лаборатория на общуването
Дата: 28.10.2023 г.
Място: ДИПКУ Стара Загора
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

3. Изкуственият интелект (AI) в образованието
Дата: 03.12.2023 г.
Място: ДИПКУ Стара Загора
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.


Онлайн обучения


1. Четири управленски рамки в помощ на училищното управление
Дата: 07.10.2023 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

2.Трудните теми-скръб и загуба: Адлериански подход в образователна среда
Дата: 04.11; 11.11; 18.11; 02.12, 09.12.2023 г. от 16.00 - 18.30 ч.
Брой квалификационни кредити: 2.
Цена: 85 лв.

3.     Природонаучна компетентност-практически дейности за формирането й
Дата: 05.11.2023 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

4. STEAM обучение в природните науки 5-10 клас
Дата: 02.12.2023 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.