Подаване на документи за ПКС
От днес (01.06.2022 г.) до 31.07.2022 г. стартира подаването на документи за придобиването на I, II, IV и V ПКС.
Всички процедури (подаване на документи, изпити, защити) са изцяло онлайн. Така пестите време и пари.
Сесията се провежда в периода 15 септември - 15 ноември. А графикът ще бъде готов в началото на септември.
За повече информация:
I ПКС - https://www.dipku-sz.net/A/g/Zapitvane-i-podavane-na-dokumenti-za-pridobivane-na-I-PKS/?PU=1
II ПКС - https://www.dipku-sz.net/A/g/Zapitvane-i-podavane-na-dokumenti-za-pridobivane-na-II-PKS/?PU=1
IV ПКС - https://www.dipku-sz.net/A/g/Zapitvane-i-podavane-na-dokumenti-za-pridobivane-na-IV-PKS/?PU=1
V ПКС - https://www.dipku-sz.net/A/g/Zapitvane-i-podavane-na-dokumenti-za-pridobivane-na-V-PKS/?PU=1