ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Партньорска среща по проект в Малта
Университетът в Малта организира 4-та среща по проекта Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN (SEEVAL) в Малта на 6-7 октомври 2022 г. Ръководители на проекта и учители от участващите партньори от България, Гърция, Италия, Румъния и Австрия обсъдиха теми като оценка на въздействието, дейности за разпространение, както и до организационни въпроси по заключителната конференция в Пловдив, България, през ноември 2022 г. Освен това бяха обсъдени следващите стъпки и дейности за последните няколко месеца.

В първия ден от срещата учителите от България, Гърция и Румъния бяха поканени да посетят частно средно училище, за да получат представа за дейностите на SEL (социално и емоционално учене) на малтийските училища. На втория ден цялата група посети средното училище St Ignatius College Handaq, където училищната колегия представи подробен преглед на социалните и емоционални учебни дейности и програми, които училището предлага на своите ученици.

Повече информация за проекта и предстоящите събития може да намерите на уебсайта на SEEVAL. seeval-project.eu

School-visit-Thursday-jpg-bxga
Middle-school-Friday-jpg-c46f
SEEVAL-emotions-jpg-0vql
SEEVAL-group-jpg-71bw