ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Откриване на Център за иновативни образователни технологии
Министърът на образованието и науката откри Център за иновативни образователни технологии в Тракийски университет.
Д-р Ивана Радонова – началник на отдел „Политики във висшето образование“ към Министерство на образованието и науката, зам.- ректори и представители от над 20 университета, представители на местната власт, ректорското и декански ръководства на Тракийски университет и преподаватели са сред гостите на работната среща на центровете за иновативни образователни технологии, която се провежда в Тракийски университет на 4 и 5 юни. Тя е заключителен етап на Националната програма „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОДГОТВЯЩИ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ“. Работната среща откри проф. Нели Грозева – зам.-ректор по учебна и информационна дейност: „За мен е изключителна чест да бъда част от този форум и да ви поздравя от името на Ректора на Тракийски университет проф. Добри Ярков, от името на ректорското ръководство и на цялата академична общност. Особено важно за нас е, че Тракийски университет е участник в Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, целяща повишаване на качеството на висшето образование и подготовката на бъдещите учители. Дейностите на програмата, насочени към подобряване на съществуващата система за първоначална подготовка, продължаваща квалификация и професионално развитие на преподавателите, подготвящи бъдещите учители е чудесна възможност за усъвършенстване и надграждане. Желая на всички много успехи, нови идеи и проекти.“
Участници в събитието са проф. Таня Танева – директор на Департамента за информация и повишаване квалификация на учителите при Тракийски университет, проф. Галя Кожухарова – декан на Педагогически факултет и проф. Ваня Стойкова – декан на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.
Д-р Ивана Радонова представи информация за изпълнение на дейности по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“. Представители на Великотърновски университет и Русенски университет споделиха за работата на ЦИОТ в техните университети пред гостите и участниците.
В следобедните часове присъстващите на срещата посетиха Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет , където официално бе открита залата на Центъра за иновативни образователни технологии.
Лентата прерязаха министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, който пристигна в Стара Загора специално за събитието и заместник-ректорът на старозагорския университет проф. Нели Грозева.
Центърът е изграден по Националната програма на МОН „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“. Нейна цел е обучението на студентите по педагогически специалности да стане по-компетентностно и практически насочено, както и те да развият умения за използване на съвременни дигитални технологии при преподаването. За постигането ѝ самите университетски преподаватели преминават целенасочени обучения в две направления – иновативни технологии и компетентностен подход, които впоследствие предават на студентите-бъдещи учители.
„Тази програма е изключително важна, защото ние искаме в рамките на училищното образование все повече и по-реално да навлезе компетентностният подход. Това е само началото на подобни програми, които имат за цел повишаване квалификациата на преподавателите в университета и създаване на една по-добра, иновативна база“, изтъкна министър Цоков.
Центърът се създава в отговор на инициативата на Европейската комисия за ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВСИЧКИ ЧРЕЗ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Инициативата продължава и в утрешния ден във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, където също ще се открие зала към ЦИОТ.

FB-IMG-1720107242476-jpg-xbf8
FB-IMG-1720107245159-jpg-x8ac
FB-IMG-1720107247864-jpg-m22h
FB-IMG-1720107250308-jpg-grml
FB-IMG-1720107255142-jpg-fmak
FB-IMG-1720107257427-jpg-0reg
FB-IMG-1720107262594-jpg-xaw9