ОБЯВА за подизпълнител по Европейски проект SpiCe
Търсят се оферти във връзка с избор на подизпълнител за извършване на услуги: превод на образователни материали създадени по международния проект “Специално образование STEAM академия”( SPECIAL EDUCATION STEAM ACADEMY – SPICE, 101056159 – SPICE – ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA), с договор 101056159 изготвен и подписан между Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура и Тракийски Университет, ДИПКУ.
Всички кандидати трябва да докажат необходимият капацитет и опит в областта на предлаганата услуга, да не попадат в категория “свързани лица“ с Тракийски университет или партньори по проекта, да спазват етичните изисквания и да са законосъобразни действащи юридически лица/фирми на територията на Европейски съюз.
Срок за подаване: 23.02.2024 г. 18:00 ч. на имейл: vera.todorova [аt] trakia-uni.bg